Volyňští Češi
? Emilie, Čmuchálková

Datum narození 12. 07. 1894
Rodinní příslušníci
Vážený občan Novosilky, Rovno