Volyňští Češi
? Anna, Kněžáčková

Datum narození * 28. 2. 1919
Rodinní příslušníci
Vážený občan Sklíň – kol., Vladimír Volyňský