Volyňští Češi
? Marie, Kozáková

Datum narození 25. 02. 1915
Rodinní příslušníci
Vážený občan Novosilky, Rovno