Volyňští Češi
? Antonie, Vlačihová

Datum narození 03. 12. 1900
Rodinní příslušníci
Manžel: Vlačiha Václav
Vážený občan Kněhyninky, Luck