Volyňští Češi
? Antonie, Mesnerová

Datum narození 09. 06. 1902
Rodinní příslušníci
Manžel: Mesner Jan
Vážený občan Kněhyninky, Luck
Úmrtí 1996, hřbitov Choustníkovo Hradiště