Volyňští Češi
? Antonie, Mesnerová

Datum narození * 9. 6. 1902
Rodinní příslušníci
Manžel: Mesner Jan
Vážený občan Kněhyninky, Luck
Úmrtí † 1996, hřbitov Choustníkovo Hradiště