Volyňští Češi
Svítek Antonín, Vladimír

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození * 13. 4. 1904
Místo narození Podhájce, Dubno
Místo repatriace Zálužice, Československo (repatriace)
Národnost česká
Odveden
20. 03. 1944, Rovno (e)