Volyňští Češi
? Klotilda, Dusová

Datum narození * 18. 7. 1895
Rodinní příslušníci
Manžel: Dus Josef
Vážený občan Holoveň Č., Ostroh