Volyňští Češi
Skopová Marie, Andrlová

Datum narození * 15. 5. 1906
Rodinní příslušníci
Vážený občan Dědova Hora, Ostroh