Volyňští Češi
? Antonie, Josef, Novotná

Datum narození * 20. 11. 1890
Rodinní příslušníci
Vážený občan Holoveň Č., Ostroh
Úmrtí † 1965