Volyňští Češi
? Agripina, Novotná

Datum narození * 13. 6. 1913
Rodinní příslušníci
Vážený občan Holoveň Č., Ostroh
Úmrtí † 9. 5. 1989