Volyňští Češi
? Agripina, Novotná

Datum narození 13. 06. 1913
Rodinní příslušníci
Vážený občan Holoveň Č., Ostroh
Úmrtí 9.05.1989