Volyňští Češi
Nájemníková Olga, Čurdová

Datum narození * 9. 3. 1903
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Soběnice (Liběšice), Československo (repatriace)
Vážený občan Ozerany (Luck), Luck