Volyňští Češi
Svoboda Josef, Antonín

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Místo narození Janovka Č., Rovno
Národnost česká
Odveden
25. 03. 1944, Rovno (e)