Volyňští Češi
Vazačová Helena, Josef, Fidranská

Datum narození * 10. 3. 1931
Místo narození Semiduby, Dubno
Rodinní příslušníci
Úmrtí † 7. 1. 2012, Louny