Volyňští Češi
? Marie, Vladimír, Lanková

Datum narození * 15. 1. 1880
Rodinní příslušníci
Vážený občan Vysoko Č., Žitomír