Volyňští Češi
?? Marie, Anton, Kovaříková, Součková

  1. 05. 1892 rolník, Čech obce Zálesí Josef Souček (60 let), syn Antona, pravoslavné víry, třetí sňatek, uzavřel sňatek s rolnicí, Češkou městečka Mizoče Marií Kovaříkovou (43 let), dcerou Antona, pravoslavné víry, druhý sňatek.
Datum narození * 1849
Rodinní příslušníci
Vážený občan Mizoč, Dubno