Volyňští Češi
Svoboda Vladimír, Jan

  1. 02. 1921 válečný zajatec (obec Březinka, okres Kouřim, Kolínské hejtmanství, ČSR) Vladimír Svoboda (25 let), syn Jana, pravoslavné víry, první sňatek, uzavřel sňatek s rolnicí, Češkou obce Zálesí Naděždou Krovzilbalovou (?), 22 let, dcerou Andreje, pravoslavné víry, první sňatek.
Datum narození * 1896
Rodinní příslušníci
Vážený občan Březinka (Hošťalovice), Česko (odkud přišli)