Volyňští Češi
? Marie, Pulerová

Datum narození * 15. 11. 1915
Rodinní příslušníci
Vážený občan Holoveň Č., Ostroh