Volyňští Češi
? Anna, Papoušková

Datum narození * 27. 10. 1897
Rodinní příslušníci
Vážený občan Selenčina, Žitomír