Volyňští Češi
? Emilie, Vasil, Papoušková

Datum narození * 21. 4. 1921
Rodinní příslušníci
Vážený občan Selenčina, Žitomír