Volyňští Češi
? Marie, Papoušková

Datum narození * 25. 1. 1899
Rodinní příslušníci
Vážený občan Ivanoviče Č., Žitomír