Volyňští Češi
? Marie, Jan, Antošová

Datum narození * 1875
Rodinní příslušníci
Vážený občan Krušinec, Žitomír