Volyňští Češi
? Ludmila, Alexandr, Pelikánová

Datum narození * 9. 10. 1899
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Srby, Československo (repatriace)
Vážený občan Dolinka, Vladimír Volyňský