Volyňští Češi
? Rozálie, Pelikánová

Datum narození * 17. 5. 1914
Rodinní příslušníci
Manžel: Pelikán Václav
Vážený občan Dolinka, Vladimír Volyňský