Volyňští Češi
? Antonie, Jan, Jandurová

Datum narození * 19. 2. 1879
Rodinní příslušníci
Vážený občan Vysoko Č., Žitomír