Volyňští Češi
? Natalie, Prošková

Na Volyni žila v obci Malovaná č.56

Po reemigraci se s rodinou usídlili v obci Staňkovice, okr.Žatec (dnes okres Louny).

Datum narození * 6. 6. 1919
Rodinní příslušníci
Vážený občan Malovaná, Dubno