Volyňští Češi
Vegrichtová Alžběta, Samcová

Datum narození * 3. 2. 1924
Rodinní příslušníci
Manžel: Samec Josef
Místo repatriace Krnov, Československo (repatriace)
Vážený občan Dembrovka, Dubno