Volyňští Češi
Dymianová Anna, Michal, Krejčíková

Druhá manželka Vladimíra Krejčíka.

Datum narození * 12. 2. 1887
Rodinní příslušníci
Vážený občan Okolek, Žitomír
Úmrtí † 1958, hřbitov Zlatá Koruna