Volyňští Češi
Panuška Alexandr, Josef

Datum narození * 20. 11. 1903
Rodinní příslušníci
Manželka: ? Olga, Panušková
Vážený občan Bazar, Ovruč