Volyňští Češi
? Emilie, Jan, Molodecká

Datum narození * 15. 1. 1880
Rodinní příslušníci
Vážený občan Krošna Č., Žitomír