Volyňští Češi
Dykas Jaroslav

Datum narození * 17. 3. 1898
Rodinní příslušníci
Vážený občan Chorovice, Izjaslav