Volyňští Češi
? Emilie, Škaloudová

Datum narození * 14. 12. 1902
Rodinní příslušníci
Vážený občan Pusto – Ivaně, Dubno