Volyňští Češi
Škaloudová Olga, Josef, Tabulková

Datum narození * 15. 8. 1905
Místo narození Dubno, Dubno
Rodinní příslušníci
Rodiče: Škaloud Josef
Vážený občan Kozín, Dubno
Úmrtí