Volyňští Češi
? Anna, Alexej, Chocholoušová

Datum narození * 9. 7. 1881
Rodinní příslušníci
Vážený občan Travlín, Ovruč