Volyňští Češi
Vrána Jan

Datum narození * 15. 7. 1885
Rodinní příslušníci
Vážený občan Újezdce, Dubno