Volyňští Češi
Šejna Konstantin

Přesílení: Hořovice

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození * 8. 6. 1909
Místo narození Antonovka, Ostroh
Rodinní příslušníci
Manželka: . Marie, Šejnová
Národnost česká
Odveden
05. 03. 1944, SSSR (e)
Hodnost
vojín RA (e)