Volyňští Češi
? Antonie, Vynikalová

Datum narození * 17. 6. 1900
Rodinní příslušníci
Manžel: Vynikal Václav
Vážený občan Holoveň Č., Ostroh