Volyňští Češi
? Barbora, Martin, Šulcová

Datum narození * 28. 9. 1891
Rodinní příslušníci
Vážený občan Vysoko Č., Žitomír