Volyňští Češi
? Viktorie, Vladimír, Šulcová

Datum narození * 5. 11. 1902
Rodinní příslušníci
Vážený občan Vysoko Č., Žitomír