Volyňští Češi
? Anna, Antonín, Deflerová (Derflerová)

Datum narození * 1895
Rodinní příslušníci
Vážený občan Vysoko Č., Žitomír