Volyňští Češi
? Antonie, Josef, Ženíšková

Datum narození * 1890
Rodinní příslušníci
Vážený občan Vysoko Č., Žitomír