Volyňští Češi
? Marie, Mikuláš, Cingrošová

Datum narození * 16. 9. 1876
Rodinní příslušníci
Vážený občan Vysoko Č., Žitomír