Volyňští Češi
? Ludmila, Martin, Marková

Datum narození * 1901
Rodinní příslušníci
Vážený občan Vysoko Č., Žitomír