Volyňští Češi
? Anna, Svítková

Datum narození * 20. 7. 1912
Rodinní příslušníci
Manžel: Svítek Josef
Vážený občan Podhájce, Dubno