Volyňští Češi
? Marie, Lupínková

Datum narození * 5. 4. 1906
Rodinní příslušníci
Vážený občan Karpovce, Žitomír