Volyňští Češi
? Antonie, Josef, Merunková

Datum narození * 30. 7. 1909
Rodinní příslušníci
Vážený občan Krušinec, Žitomír