Volyňští Češi
? Domka, Hejcmanová

Datum narození * 1914
Rodinní příslušníci
Vážený občan Selenčina, Žitomír