Volyňští Češi
? Marie, Rejchrtová

Datum narození * 24. 12. 1885
Rodinní příslušníci
Děti: Rejchrt Josef
Vážený občan Zdolbunov, Rovno