Volyňští Češi
? Marie, Chalupníková

Datum narození * 21. 11. 1900
Rodinní příslušníci
Vážený občan Holoveň Č., Ostroh