Volyňští Češi
? Alexandra, Jakub, Víchová

Datum narození * 24. 4. 1903
Rodinní příslušníci
Vážený občan Krušinec, Žitomír