Volyňští Češi
? Olga, Maxim, Víchová

Datum narození * 27. 2. 1916
Rodinní příslušníci
Vážený občan Krušinec, Žitomír